Meer informatie over ventilatoren

U wilt graag meer inzicht in de verschillende typen ventilatie die er bestaan? Wij vertellen u graag meer! We zien graag dat u de juiste apparatuur gebruikt op uw klus perfect te voltooien.

Ventilatoren

Een ventilator, afgeleid van het Engelse venting,  is een apparaat waarmee lucht of andere gassen verplaatst kunnen worden. Een ventilator kan gebruikt worden om een ruimte ventileren of om objecten af te koelen door het gebruik van lucht of andere gassen. Ventilatoren bieden wij in twee soorten aan; axiaalventilatoren en radiaalventilatoren. Beiden verschillen in de richting waar de lucht of een ander gas wordt uitgeblazen. Deze verschillen worden onder verder beschreven.


Axiaalventilatoren

Axiaalventilatoren worden gekenmerkt door het feit dat er gebruik gemaakt wordt van een axiale kracht. Een axiale kracht is een kracht in de lengterichting van de draaias. Axiaalventilatoren hebben een hoge luchtverplaatsing, dan een radiale ventilator, maar bouw minder druk op. Axiaalventilatoren hebben om daardoor een beperkte slanglengte. Axiale ventilatoren kunnen echter kleiner, lichter, energiezuiniger en stiller worden gemaakt. Dit type wordt vaak gebruikt voor het verplaatsen van warme of koude lucht. Het aanzuigen van lucht gebeurt door een ventilator in een raam- of deuropening te plaatsen met dan wel zonder slang. Het filteren van stof met behulp van de stofzak kan plaatsvinden zonder warmteverlies. Voor ons uitgebreide aanbod aan axiaalventilatoren kijkt u gerust in onze winkel verder.


Radiaalventilatoren

Radiaalventilatoren worden gekenmerkt door het feit dat er gebruik gemaakt wordt van een radiale kracht. Een radiale kracht is een kracht loodrecht op de lengterichting van de draaias. Radiaalventilatoren worden ook wel centrifugaalventilatoren genoemd, omdat de verplaatste lucht wordt weggeblazen van de draaias. Dit type ventilator hebben in verhouding met axiale ventilatoren een lagere luchtverplaatsing, maar kunnen een hogere druk opbouwen. Deze druk is vereist om langere slanglengtes af te kunnen leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slanglengtes van ongeveer 10 tot 80 meter, afhankelijk van de eisen die gesteld worden en het type ventilator. Dit type fan wordt veelal gebruikt voor het inblazen schone lucht of afzuigen van verontreinigde lucht. Met radiale ventilatoren kan lucht over grote afstanden worden getransporteerd. Deze ventilatoren zijn uiterst geschikt voor het beluchten van gesloten ruimtes, opslagtanks en kruipruimtes. Voor ons grote aanbod aan radiaalventilatoren kijkt u gerust in onze winkel verder.

Creative Commons Licentie

Deze tekst wordt beschikbaar gesteld onder de Creative Commons Licentie, zodat een ieder gebruik kan maken van de informatie in deze tekst, zolang er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.